Blender 3D – Modelleren

print
Deze handleiding maakt deel uit van de cursus:


Inhoud


Wat vooraf ging


Inleiding

Wellicht staat u stilaan te dringen om te starten met modelleren maar eerst moeten nog een aantal basismodelleertechnieken uitgelegd worden.

Als ik al deze technieken in detail moet uitleggen dan wordt dit een heel lange, en saaie, handleiding. Ik ga als volg te werk:

 • Ik beschrijf het nut en het eenvoudige gebruik van de techniek.
 • Ik maak intens gebruik van het Operator panel waar u de net uitgevoerde techniek kunt verfijnen.
 • Waar mogelijk geef ik u de link naar de officiële handleiding waar iedere optie besproken is.
 • Waar mogelijk bied ik een video aan die de basistechniek demonstreert en een paar stappen verder gaat dan mijn uitleg.
 • U experimenteert met de techniek want al doende leert u.
 • Weet dat modelleren gebeurt in Edit-mode.

Na deze handleiding kunnen we starten met modelleren.


Subdivide

Subdivide is het opdelen van een face (zijde) in meerdere faces (zijden), edges (randen) of vetices (punten).

Een face subdividen

Stel, we wensen een face op te delen in meerdere (4) faces.

 • Vertrek vanuit een kubus.
 • Ga naar Edit-mode.
 • Activeer Face-selectie.

 • Selecteer een face. U kunt uiteraard ook de gehele kubus of meerdere faces selecteren.

 • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde face.
 • Klik op Subdivide.

U ziet dat de geselecteerde face (vlak) opgedeeld is en nu uit 4 faces, met bijhorende vertices (hoekunten) en edges (randen).

 • Ik heb ook reeds het Operator panel geopend, we gaan dit nog vaker gebruiken in deze handleiding.
 • Wijzig de Number of Cuts naar bv. 10.

U krijgt nu een opdeling in 10 faces langs een zijde, wat resulteert in een totaal van 100 faces.

 • Wijzig Fractals naar bv. 1.5.

 • Wijzig de Smoothnes naar bv 1.5.

Dezelfde handelingen maar vertrekkende vanuit een volledig geselecteerde kubus.

Create N-Gons

N-Gons zijn driehoeken. U kunt aangeven of u deze wilt creëren of niet.

 • Vertrek opnieuw vanuit een kubus (maak eventueel de bovenstaande bewerking ongedaan met Ctrl+z).
 • Activeer Edge-selectie.

 • Selecteer een Edge.
 • Klik op Subdivide.

Create N-gons aangevinkt:

Create N-gons uitgevinkt:

Voorbeelden

Voor onderstaande voorbeelden ben ik steeds vertrokken vanuit een volledig geselecteerde kubus.

Bekijk in het Operator panel de gekozen instellingen. Zolang u niet bevestigd kunt u deze instellingen wijzigen en het resultaat bekijken.

 • Number of Cuts = 100
 • Smoothness = 1

Inderdaad, de kubus wordt een bol.

 • Number of Cuts = 100
 • Smoothness = 2

 • Number of Cuts = 100
 • Fractals = 0.3
 • Along Normal = 1

 • Number of Cuts = 100
 • Smoothness = 0.5
 • Fractals = 0.3
 • Along Normal = 1

 • Experimenteer!


Inset Faces

Inset Faces voegt een dikte, een diepte toe vanaf de rand.

 • Vertrek opnieuw vanuit een kubus (maak eventueel de bovenstaande bewerking ongedaan met Ctrl+z).
 • Ga naar Edit-mode.
 • Activeer Face-selectie.

 • Selecteer de bovenste face.
 • Klik op Inset faces (of druk op de I-toets).

 • Sleep naar binnen en corrigeer eventueel in het Operator panel naar een Thickness van 0.3 eenheden (meter).

 • Vervolgens kunt u eventueel een Depth meegeven van 0.5 m. U kunt de diepte ook verkrijgen door bij het slepen op de Ctrl-toets te drukken.

 • Of een negatieve Depth van -0.5m.

Voorbeelden

Bovenst face geselecteerd

Bekijk in het Operator panel de gekozen instellingen. Zolang u niet bevestigd kunt u deze instellingen wijzigen en het resultaat bekijken.

 • Thickness = 0.3
 • Depth = -0.5
 • Outset aan

 • Thickness = 0.3
 • Depth = -0.5
 • Outset aan
 • Individual aan (er worden geen onderlinge verbindingen gemaakt).

 • Thickness = 0.3
 • Depth = 0.5
 • Outset aan

 • Thickness = 0.3
 • Depth = 0
 • Outset aan

Volledige kubus geselecteerd

Voor onderstaande voorbeelden ben ik vertrokken vanuit een volledig geselecteerde kubus.

Voor elk van onderstaande voorbeelden is Individual aangevinkt.

 • Thickness = 0.5
 • Depth = 0.3
 • Individual aan

 • Thickness = 0.5
 • Depth = 0.3
 • Offset Even aan
 • Individual aan

 • Thickness = 0.5
 • Depth = 0.3
 • Offset Relative aan
 • Individual aan

 • Thickness = 0.5
 • Depth = -0.3
 • Individual aan

 • Experimenteer!


Loop Cut

Een Loop Cut (“insnijding”) zou je kunnen vergelijken met het snijden (verdelen) van een face (vlak).

Hoewel dit ook met de kubus kan ga ik dit demonstreren met een Plane-object (een vlak-object).

 • Ga naar Object-mode.
 • Verwijder de kubus (selecteren en Delete-toets).
 • Klik in de Header op AddMeshPlane. De toetsencombinatie voor deze Add-menu is Shift+A. De Add-menu verschijnt dan op de plek waar uw cursor staat.

 • Zorg dat de Plane (vlak) geselecteerd is en ga naar Edit-mode.
 • Merk op dat de toetsencombinatie voor Loop Cut Ctrl+R is.

 • Druk op Ctrl+R.
 • Er verschijnt een geel lijntje dat aangeeft over welk as u gaat snijden. In onderstaand voorbeeld staat het gele lijntje op de X-as. Door de muis te verplaatsen kunt u ook de Y-as aanduiden.

 • Gebruik nu het muiswieltje en scroll tot u de gewenste opdeling krijgt (hieronder 3 insnijdingen om 4 vlakken te maken). Let op, u kunt enkel het muiswieltje gebruiken wanneer u de Loop Cuts aangemaakt via Ctrl+R, en dus niet via het knopje in de Toolbox.

 • Druk op de Enter-toets (of klik met de muis).
 • U kunt nu eventueel nog de 3 “insnijdingen” verschuiven, doe dit eventueel (ik heb dit niet gedaan) en druk op de Enter-toets (of klik met de muis).

 • De Plane is verdeeld in 4 (3 “insnijdingen”). U kunt steeds de Operator (onderaan) gebruiken om alsnog wijzigingen (bv. in de Number of Cuts) aan te brengen.

Op maat

Stel, u wilt één insnijding maken, maar op maat, stel op 0.5 eenheden (standaard is de eenheid een meter) van de bovenste zijde.

 • We starten vanuit een niet gesneden Plane-object (verwijder (Delete-toets) eventueel het huidige plane en voeg een nieuw Plane-object toe of druk (een aantal keer) op Ctrl+Z).
 • Druk op Ctrl+R (Loop Cut).
 • Zet de gele lijn op de Y-as.

 • Klik en sleep de nieuw aangemaakte edge naar de rand vanwaar u wilt afstand nemen (hier dus de bovenrand).

 • Druk op de Enter-toets (of klik met de muis).
 • U hebt nu één nieuwe edge gemaakt die samenvalt met de bovenste rand.

We gaan nu deze nieuwe edge verplaatsen (G-toets) over de X-as over een afstand van 0.5 eenheden.

 • Druk op G X 0.5 en Enter.

We hebben een nieuwe edge op o,5 eenheden van de bovenste zijde.

Voorbeelden

Vertrek weer vanuit een volledig geselecteerde kubus.

 • Number of Cuts = 4

 • Number of Cuts = 4
 • Smoothness = 0.5

 • Number of Cuts = 4
 • Smoothness = -0.5

 • Number of Cuts = 4
 • Smoothness = -0.5
 • Even aan

 • Number of Cuts = 4
 • Smoothness = -0.5
 • Factor = -1

 • Experimenteer!


Extrude

Extruden kan op verschillende manieren.

We gaan deze afzonderlijk bespreken.

Extrude Region

 • Start een nieuw project.
 • Ga naar Edit-mode.
 • Activeer Face-selectie.
 • Selecteer de bovenste face van de kubus.

 • Klik rechts op de geselecteerde face.
 • Klik op Subdivide.

U ziet dat de geselecteerde face (vlak) opgedeeld is en nu uit 4 faces, met bijhorende vertices (hoekunten) en edges (randen).

 • Selecteer 1 of meerdere faces, ik heb de face rechtsboven geselecteerd.

 • Druk op de E-toets (Extrude) en sleep naar boven over de Z-as.
 • Druk op de Enter-toets (of klik) om te bevestigen.

 • Druk op Ctrl+Z (ongedaan maken).
 • Druk op de E-toets (Extrude) en sleep naar beneden over de Z-as.
 • Druk op de Enter-toets (of klik) om te bevestigen.

 • Druk op Ctrl+Z (ongedaan maken).
 • Druk op de E X-toetsen (Extrude) en sleep om te extruden over de X-as.
 • Druk op de Enter-toets (of klik) om te bevestigen.

 • Druk op Ctrl+Z (ongedaan maken).
 • Druk op de E Y-toetsen (Extrude) en sleep om te extruden over de Y-as.
 • Druk op de Enter-toets (of klik) om te bevestigen.

 • Herhaal deze technieken en experimenteer om bv. onderstaand te krijgen.

Extrude to cursor

In plaats van te extruden volgens één van de assen kunt u ook extruden naar de cursor toe.

 • Druk, een aantal keer, op Ctrl+Z (ongedaan maken) tot u terug bent met één geselecteerde face (bv. rechtsboven.

 • Selecteer Extrude to Cursor en sleep in de richting die u wenst.
 • Druk op de Enter-toets (of klik) om te bevestigen.

Extrude Along Normals en Extrude individual

Extrude Along Normals

De Normal is de loodrechte op een vlak.

Extrude Individual

Ik kan de verschillen het best demonstreren door het te tonen.

 • Links – Extrude Region
 • Midden – Extrude Along Normals
 • Rechts – Extrude individual

Extruden en Schalen

Extruden en schalen worden vaak samen gebruikt.

 • Vertek van een gewone kubus.
 • Ga naar Edit-mode.
 • Selecteer de bovenste face.

 • Druk op de E-toets (Extrude).
 • Druk op de S-toets (Scale).
 • Sleep om te schalen.

Vervolgens kunt u weer extruden.

 • Druk op de E-toets (extruden) en sleep over de Z-as naar boven.

 • Experimenteer!


Bevel

Met Bevel voegt u een schuine rand toe, al dan niet afgerond.

 • Vertrek vanuit een kubus.
 • Ga naar Edit-mode.
 • Activeer de Edge-selectie.

 • Selecteer een edge, bv. de linkse rand.

 • Kies Bevel in de Toolbox of druk op Ctrl+B.
 • Sleep om een schuine hoek te maken.

 • Wilt u een gebogen schuine rand, scroll dan met het muiswieltje naar boven.
 • Druk op de Enter-toets of klik om te bevestigen.
 • In het Operator panel kunt u de waarden nog aanpassen, bv. het aantal Segments (segmenten) waaruit de schuine gebogen rand bestaat (1 segment is niet gebogen).

 • De schuine rand is gemaakt.

Voorbeelden

Voor onderstaande voorbeelden ben ik steeds vertrokken vanuit de kubus met het bovenste vlak (face) geselecteerd.

Bekijk in het Operator panel de gekozen instellingen. Zolang u niet bevestigd kunt u deze instellingen wijzigen en het resultaat bekijken.

 • Amount Type = Offset
 • Amount = 0.5
 • Segments = 1
 • Profiel = 0.5

 • Amount Type = Offset
 • Amount = 0.5
 • Segments = 4
 • Profiel = 0.5

 • Amount Type = Depth
 • Amount = 0.5
 • Segments = 4
 • Profiel = 0.5

 • Amount Type = Width
 • Amount = 0.5
 • Segments = 4
 • Profiel = 0.5

 • Amount Type = Offset
 • Amount = 1
 • Segments = 4
 • Profiel = 0.5

 • Amount Type = Offset
 • Amount = 1
 • Segments = 100
 • Profiel = 0.5

 • Amount Type = Offset
 • Amount = 1
 • Segments = 4
 • Profiel = 0.750

 • Amount Type = Offset
 • Amount = 1
 • Segments = 4
 • Profiel = 0.3

 • Amount Type = Offset
 • Amount = 0.5
 • Segments = 12
 • Profiel = 0.1

 • Amount Type = Offset
 • Amount = 1
 • Segments = 12
 • Profiel = 0.1

 • Experimenteer!

Vanaf versie 2.82 is de Bevel-tool uitgebreid met het hele krachtige Custom Profile.

Hieronder ziet u een standaard Bevel in Blender 2.82 en later.

 • Offset = 1 m
 • Segments = 32

 • Onderaan links ziet u het keuzevakje Custom Profile. Vink dit aan.

U kunt kiezen uit een aantal standaard Custom Profiles.

Support Loops

Cornice Molding

Crown Molding

Steps

U kunt ook zelf de punten van de curve, in het venstertje onderaan, verslepen en een geheel eigen profiel aanmaken.

U hebt nog een paar opties.

Ik keer terug naar de Crown Molding.

 • Vink Sample Straight Edges aan, onderaan links.

 • Vink Sample Even Lengths aan.

Zoals u ziet is de “nieuwe Bevel” een heel krachtige tool.

We zijn klaar om zelf aan het modelleren te gaan, eindelijk!


Samenvatting

Met deze basistechnieken kunnen we ongeveer alles modelleren, zoals onderstaande video demonstreert.


Doorlopend videoproject

Een doorlopend videoproject is een videotutorial, opgedeeld in meerdere delen, die u wegwijs maakt in Blender.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Abonneer je op deze website d.m.v. e-mail

  Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op deze website en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.