Mobiele apps programmeren met Xamarin – Complexe tekstopmaak

print

Inhoud


Wat vooraf ging


Complexe tekstopmaak

We gaan onderstaande tekst weergeven.

Zoals u ziet bestaat deze tekst uit verschillende delen met elk een specifieke opmaak. Dit bekomt u door de tekst te “formateren” met FormattedText. Deze FormattedString bestaat vervolgens uit een aantal Spans. Een Span kan de volgende opmaakeigenschappen bevatten:

 • BackgroundColor – de achtergrondkleur van de tekst
 • FontAttributes – vet en/of cursief
 • FontFamily – lettertype
 • FontSize – lettergrootte
 • ForegroundColor – tekstkleur
 • Text – de eigenlijke tekst

XAML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml" xmlns:local="clr-namespace:TekstOpmaken" x:Class="TekstOpmaken.MainPage">

  <Label VerticalOptions="Center" HorizontalOptions="Center">
    <Label.FormattedText>
      <FormattedString>
        <Span Text="PCVO " FontAttributes="Bold" FontSize="Large" />
        <Span Text="Dender" ForegroundColor="Orange" FontAttributes="Bold" FontSize="Large" />
        <Span Text=" en " FontSize="Small" />
        <Span Text="Schelde" ForegroundColor="Orange" FontAttributes="Bold" FontSize="Large" />
      </FormattedString>
    </Label.FormattedText>
  </Label>

</ContentPage>

C#

using Xamarin.Forms;

namespace TekstOpmaken
{
  public class TekstOpmakenC : ContentPage
  {
    public TekstOpmakenC()
    {

      var s = new FormattedString();
      s.Spans.Add(new Span
      {
        Text = "PCVO ",
        FontSize = Device.GetNamedSize(NamedSize.Large, typeof(Label)),
        FontAttributes = FontAttributes.Bold
      });
      s.Spans.Add(new Span
      {
        Text = "Dender",
        ForegroundColor = Color.Orange,
        FontSize = Device.GetNamedSize(NamedSize.Large, typeof(Label)),
        FontAttributes = FontAttributes.Bold
      });
      s.Spans.Add(new Span
      {
        Text = " en ",
        FontSize = Device.GetNamedSize(NamedSize.Small, typeof(Label)),
      });
      s.Spans.Add(new Span
      {
        Text = "Schelde",
        ForegroundColor = Color.Orange,
        FontSize = Device.GetNamedSize(NamedSize.Large, typeof(Label)),
        FontAttributes = FontAttributes.Bold
      });

      var labelPCVO = new Label { };
      labelPCVO.FormattedText = s;

      Content = new StackLayout
      {
        VerticalOptions = LayoutOptions.Center,
        HorizontalOptions = LayoutOptions.Center,
        Children = {
          labelPCVO
        }
      };
    }
  }
}

Merk op dat eerst de FormattedString wordt samengesteld en dat deze nadien wordt toegekend aan de FormattedText wordt toegekend labelPCVO.FormattedText = s;.


Dynamisch alle beschikbare tekengroottes doorlopen

Dynamisch alle beschikbare tekengroottes doorlopen kan enkel via C#. Hieronder ziet u het resultaat en de code om dit te bekomen.

using System;
using System.Linq;
using Xamarin.Forms;

namespace TekstOpmaken
{
  public class Tekengroottes : ContentPage
  {
    public Tekengroottes()
    {
      FormattedString formattedString = new FormattedString();
      NamedSize[] namedSizes =
      {
        NamedSize.Default, NamedSize.Micro, NamedSize.Small, NamedSize.Medium, NamedSize.Large
      };

      foreach (NamedSize namedSize in namedSizes)
      {
        double fontSize = Device.GetNamedSize(namedSize, typeof(Label));

        formattedString.Spans.Add(new Span
        {
          Text = String.Format("Tekengrootte = {0} ({1:F2})", namedSize, fontSize),
          FontSize = fontSize
        });

        if (namedSize != namedSizes.Last())
        {
          formattedString.Spans.Add(new Span
          {
            Text = Environment.NewLine + Environment.NewLine
          });
        }
      }

      Content = new Label
      {
        FormattedText = formattedString,
        HorizontalOptions = LayoutOptions.Center,
        VerticalOptions = LayoutOptions.Center
      };

    }
  }
}

Maak een FormattedString aan:

FormattedString formattedString = new FormattedString();

Maak een enumeratie aan van alle beschikbare tekengroottes:

NamedSize[] namedSizes = {NamedSize.Default, NamedSize.Micro, NamedSize.Small, NamedSize.Medium, NamedSize.Large };.

Voor ieder element in de enumeratie foreach (NamedSize namedSize in namedSizes), vraag de lettergrootte op:

double fontSize = Device.GetNamedSize(namedSize, typeof(Label));

Bouw de tekst op

formattedString.Spans.Add(new Span
{
   Text = String.Format("Tekengrootte = {0} ({1:F2})", namedSize, fontSize),
   FontSize = fontSize
});

Zolang we niet aan het laatste element zijn van de enumeratie if (namedSize != namedSizes.Last()) voegen we nieuwe regels toe.

if (namedSize != namedSizes.Last())
{
   formattedString.Spans.Add(new Span
   {
      Text = Environment.NewLine + Environment.NewLine
   });
}

Let op .Last() komt uit de bibliotheek System.Linq die moet worden toegevoegd using System.Linq;.

Voeg de samengestelde tekst toe.

Content = new Label
{
   FormattedText = formattedString,
   HorizontalOptions = LayoutOptions.Center,
   VerticalOptions = LayoutOptions.Center
};

Kleuren toekennen

In XAML worden kleuren toegekend op basis van hun naam of hun hexadecimale waarde. C# kent meer mogelijkheden:

 • Named Colors – kleuren toekennen op basis van specifieke namen.
 • FromHex – een hexadecimale kleurcode zoals bv. “00FF00”. Alpha kan optioneel worden toegevoegd vooraan bv. “CC00FF00”.
 • FromHsla – Hue, saturation en luminosity. De waarden zijn decimaal waarden (double) en liggen tussen 0 en 1.
 • FromRgb – Red, green en blue. De waarden zijn gehele waarden (int) tussen 0 en 255.
 • FromRgba – Red, green, blue, en alpha. De waarden zijn gehele waarden (int) tussen 0 en 255.
 • FromUint – een gehele waarde die argb representeert.

Onderstaand voorbeeld demonstreert dit.

using Xamarin.Forms;

namespace TekstOpmaken
{
  public class KleurenDemo : ContentPage
  {
    public KleurenDemo()
    {
      var red = new Label
      {
        Text = "Red",
        BackgroundColor = Color.Red
      };
      var orange = new Label
      {
        Text = "Orange",
        BackgroundColor = Color.FromHex("FF6A00")
      };
      var yellow = new Label
      {
        Text = "Yellow",
        BackgroundColor = Color.FromHsla(0.167, 1.0, 0.5, 1.0)
      };
      var green = new Label
      {
        Text = "Green",
        BackgroundColor = Color.FromRgb(38, 127, 0)
      };
      var blue = new Label
      {
        Text = "Blue",
        BackgroundColor = Color.FromRgba(0, 38, 255, 255)
      };
      var indigo = new Label
      {
        Text = "Indigo",
        BackgroundColor = Color.FromRgb(0, 72, 255)
      };
      var violet = new Label
      {
        Text = "Violet",
        BackgroundColor = Color.FromHsla(0.82, 1, 0.25, 1)
      };

      var space = new Label
      {
        Text = " ",
        BackgroundColor = Color.Transparent
      };

      var transparent = new Label
      {
        Text = "Transparent",
        BackgroundColor = Color.Transparent
      };
      var standaard = new Label
      {
        Text = "Default",
        BackgroundColor = Color.Default
      };
      var accent = new Label
      {
        Text = "Accent",
        BackgroundColor = Color.Accent
      };

      Content = new StackLayout
      {
        Padding = new Thickness(0, 20, 0, 0),
        Children = {
          new Label {
            Text = "Kleurendemo",
            FontSize = Device.GetNamedSize(NamedSize.Medium, typeof(Label)),
            FontAttributes = FontAttributes.Bold
          },
          red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, space, transparent, standaard, accent
        }
      };

    }
  }
}

Behandelde Basiscompetenties uit de module ICT Programmeren – Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten

 • IC BC235 – kan gevorderde principes van programmeren in een specifieke ontwikkelomgeving toepassen
 • IC BC246 – kan complexe ontwerpen in een specifieke ontwikkelomgeving maken
 • IC BC251 – kan een ontwerp in een specifieke ontwikkelomgeving verfijnen

Geef een reactie

 • Abonneer je op deze website d.m.v. e-mail

  Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op deze website en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.