ICT programmeren

De opleiding ICT programmeren behoort tot het studiegebied INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE.

De opleiding ICT programmeren richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, wil leren programmeren.   De opleiding ICT programmeren focust voornamelijk op twee domeinen:

 • op het vlak van informatie leert de cursist strategieën uitwerken en toepassen om informatie te analyseren, te structureren, te beheren en toegankelijk te maken;
 • op het vlak van contentcreatie leert de cursist in een specifieke ontwikkelomgeving programma’s ontwikkelen en broncode schrijven en aanpassen. De opleiding is zo opgebouwd dat de cursist eerst inzicht verwerft in de processen achter het computationeel denken en vervolgens deze inzichten toepast in een specifieke ontwikkelomgeving met als doel zelfstandig een zelf gekozen programmeerproject te realiseren.

Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules.

Leergierigheid en nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van ICT op het vlak van programmeren en het creëren van output zijn in deze opleiding belangrijke attitudes.

De opleiding ICT programmeren kan tevens als een opstap beschouwd worden voor de beroepsopleidingen in het hoger (beroeps-)onderwijs.

Modulair traject

De opleiding “ICT programmeren” bestaat uit 9 modules:

 • Aan de slag met ICT
 • E-communicatie, internet en online diensten
 • Start to program
 • Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten
 • Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten
 • Integratie externe functionaliteiten
 • Programmeerproject
 • Gegevensbeheer en -beveiliging
 • Databankbeheer

Het officiële document


Mobiele apps programmeren met Xamarin – De anatomie van een C#-programma – statements, commentaar, datatypes, variabelen, berekeningen en conversies

cross platform mobiele apps Xamarin

Inhoud Wat vooraf ging Statements Commentaar Datatypes Variabelen Berekeningen Conversies Wat vooraf ging Deze post bouwt verder op Start to Program – De anatomie van een computerprogramma maar legt nu het accent op de specifieke programmeertaal C#. Ik ga ervan uit dat u reeds vertrouwd bent met de inhoud van…

Verder lezen

Mobiele apps programmeren met Xamarin – Kennismaking met XAML

cross platform mobiele apps Xamarin

Inhoud Wat vooraf ging Wat is XAML? XAML Previewer toevoegen De syntax van een XAML-object De anatomie van een XAML-pagina Voorbeeld Design guides Wat vooraf ging U hebt Visual Studio geïnstalleerd en u hebt reeds een eerste Xamarin-project opgestart. Ook hebt u al enig inzicht in de anatomie van een…

Verder lezen

Mobiele apps programmeren met Xamarin – De anatomie van een Xamarin-project

cross platform mobiele apps Xamarin

Inhoud Wat vooraf ging De 4 projecten App1 (Portable) App1.Android, App1.iOS en App1.UWP Een NuGet package toevoegen Een pagina toevoegen Afbeeldingen toevoegen Verwijderen uit het project Wat vooraf ging We hebben reeds kennis gemaakt met wat een Xamarin eigenlijk is en hoe u een Xamarin-project opstart. Nu gaan we zien…

Verder lezen

Mobiele apps programmeren met Xamarin – Een Xamarin-project starten

cross platform mobiele apps Xamarin

Inhoud Wat vooraf ging Een Xamarin-project starten Uw Xamarin.Forms-project updaten De werkomgeving instellen Uw project starten/debuggen Een aangemaakt Visual Studio project openen Wat vooraf ging In deze post bespreken we hoe u een Xamarin-project opstart en Visual Studio klaar maakt om te werken met Xamarin. Uiteraard moet Visual Studio reeds…

Verder lezen

Start to program – Programmeertips en voorbeelden

Starten met programmeren

In deze post verzamel ik praktische programmeertips en programmeervoorbeelden, allen op basis van filmpjes. U kunt dus effectief zien hoe u het moet doen. De tips en voorbeelden zijn allemaal gemaakt met App lab van code.org en maken gebruik van blokken. Dit maakt dat de gebruikte algoritmes heel duidelijk en…

Verder lezen

Start tot program – Werken met datastructuren

Starten met programmeren

Inhoud Wat vooraf ging Lijsten (arrays) Objecten Databanken Wat vooraf ging U hebt reeds kennis gemaakt met de anatomie van een computerprogramma en het programma in goede banen geleid via de control flow. Dit is het laatste deel in de reeks Start to program. We gaan nog even snel kennis…

Verder lezen

Start to program – Control flow

Starten met programmeren

Inhoud Wat vooraf ging Event-drive ontwerpen Invoeren, verwerken en uitvoeren Beslissingen nemen Conditional Statements (if-statement) Iteratieve statements (herhalingen) Opdracht Wat vooraf ging In een vorige post heb ik het een eerste keer gehad over de anatomie van een programma. De bouwsteentjes waarmee een programma gebouwd worden. We hebben kennis gemaakt…

Verder lezen

Start to program – De anatomie van een computerprogramma

Starten met programmeren

Inhoud Wat vooraf ging Hoe gaan we te werk? Statements Commentaar Over bits en bytes Datatypes Variabelen Berekeningen Functies Wat vooraf ging Via computationeel denken hebt u inzicht in het te programmeren probleem en hebt u reeds oplossingen (algoritmen) uitgewerkt. U bent ook op de hoogte dat er ontwerptechnieken en…

Verder lezen

Start to program – Ontwerpmethoden en programmeerprincipes

Starten met programmeren

Inhoud Wat vooraf ging (computationeel denken) Ontwerpmethoden Top-down ontwerpen Bottom-up ontwerpen Event-driven ontwerpen Programmeerprincipes DRY – Don’t Repeat Yourself KISS – Keep It Simple, Stupid YAGNI – You Ain’t Gonna Need It Debugen Hoor het eens van iemand anders Wat vooraf ging (computationeel denken) U hebt het te programmeren probleem reeds…

Verder lezen

Start to program – Computationeel denken

Starten met programmeren

Inhoud Wat is computationeel denken? Computationeel denken versus programmeren De 4 hoekstenen van het computationeel denken Ontleding/Decomposition in detail Patroon herkenning/Pattern Recognition in detail Abstractie/abstraction in detail Algoritmen/algorithms in detail De oplossing evalueren Hoe Google computationeel denken in de praktijk toepast Bron: BBC . Wat is computationeel denken? Computational Thinking…

Verder lezen

 • Abonneer je op deze website d.m.v. e-mail

  Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op deze website en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.