ICT in een educatieve context

De opleiding  ICT in een educatieve context behoort tot het studiegebied INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE.

De opleiding  ICT in een educatieve context richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, zijn ICT-vaardigheden voor educatieve toepassingen wil versterken.

In de opleiding ICT in een educatieve context leert de cursist op het vlak van informatie  en communicatie :

 • binnen een afgeschermde webruimte informatie met een bepaalde groep  personen delen
 • sociale media op een veilige en verantwoorde manier gebruiken om met  anderen te interageren;

Op het vlak van contentcreatie :

 • specifieke ICT-tools gebruiken om, al dan niet  samen met anderen, content voor educatieve doeleinden aan te maken, te  bewerken en te publiceren.

Veiligheid  en  probleemoplossend vermogen  vormen een rode draad doorheen de hele  opleiding en doorheen alle modules.

Modulair traject

De opleiding “ICT in een educatieve context” bestaat uit 9 modules:

 • Aan de slag met ICT
 • E-communicatie, internet en online diensten
 • Samen content ontwikkelen
 • Content presenteren
 • Veilig online en sociale netwerksites
 • Elektronische leeromgeving
 • Auteurstool
 • Educatieve content ontwikkelen
 • Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheersen

Het officiële document


 • Abonneer je op deze website d.m.v. e-mail

  Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op deze website en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.