ICT en sociale media

De opleiding ICT en sociale media behoort tot het studiegebied INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE.

De opleiding ICT en sociale media richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, op een veilige en verantwoorde manier sociale media actief als communicatiekanaal wil gebruiken.

De cursisten leren hoe ze sociale media voor verschillende doelen kunnen inzetten, welke de risico’s zijn van sociale media en hoe ze daarmee om kunnen gaan.

De opleiding focust voornamelijk op de domeinen informatie, communicatie en veiligheid (e-safety): sociale media als informatiebron en als communicatiekanaal veilig gebruiken. Sociale media veronderstellen totaal andere communicatiestrategieën dan traditionele media zoals e-mail, blogs en websites.

Probleemoplossend vermogen vormt een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules.

De attitude om bewust en kritisch om te gaan met sociale media, alsook respect voor privacy en eigendomsrechten, is in deze opleiding essentieel.

Modulair traject

De opleiding “ICT en sociale media” bestaat uit 5 modules:

  • Aan de slag met ICT
  • E-communicatie, internet en online diensten
  • E-services
  • Veilig online en sociale netwerksites
  • Publiceren en communiceren op sociale media

Het officiële document


Internet: Ontdek een brede waaier aan e-services (google apps, cloud,…)

E-thema's

In de cursus Internet vervolmaking – ontdek een brede waaier aan e-services maakt de cursist kennis met een brede waaier aan e-services. Telkens wordt ook extra aandacht besteed aan uw privacy en een veilig gebruik van internet. Het accent in deze cursus wordt gelegd op Google Apps. Deze cursus is…

Verder lezen

Internet: E-burger: praktische e-services voor participatie aan de e-maatschappij

E-thema's

Steeds meer en meer officiële diensten (overheidsdiensten,…) verwachten een actieve digitale burger. In deze cursus besteden we aandacht aan verschillende toepassingen (vb. eID, online overheidsdiensten, eventueel homebanking,…). Samen met de cursistengroep bekijken we waar interesses liggen en verkennen we het gebruik van de online dienst. Officiële website van de overheid…

Verder lezen

Internet vervolmaking – Sociale netwerken en veilig op het net

Sociale media

In de cursus Internet vervolmaking – veilig online en sociale netwerksites (Internet EHBO) verwerft de cursist een brede waaier aan vaardigheden om zich veilig online te begeven en zijn digitale identiteit en integriteit te beschermen. Hij maakt tevens kennis met een verscheidenheid aan sociale netwerksites en verwerft de nodige vaardigheden om…

Verder lezen

  • Abonneer je op deze website d.m.v. e-mail

    Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op deze website en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.