Gegevens analyseren met Microsoft Excel draaitabellen en Power BI

print

In de cursus Gegevens analyseren met Microsoft Excel draaitabellen en PowerBI verwerft de cursist een brede waaier aan vaardigheden om met behulp van ICT gegevens te beheren en te visualiseren.

In deze gespecialiseerde cursus verdiepen we ons in een bijzondere opdracht: het analyseren van cijfergegevens met draaitabellen en het visualiseren van informatie met Microsoft Excel, Power Pivot en Power BI. Met een draaitabel kan u de gegevens uit een tabel samenvatten, ordenen, analyseren en op dynamische manier aanpassen zodat u gegevens bruikbare informatie wordt.

U leert:

  • Gegevens op verschillende manieren analyseren en visualiseren met Microsoft Excel draaitabellen en draaigrafieken.
  • Draaitabellen maken op basis van lijsten in Excel en een externe database met behulp van Power Pivot.
  • Informatie visualiseren in een dashboard met Power BI.
  • Rapporten aanmaken en publiceren op zowel computer, tablet en smartphone via Power BI en de cloud.

Duur van de cursus

60 lestijden = 90 € inschrijvingsgeld.

Waar en wanneer

Deze cursus wordt niet langer ingericht maar maakt nu deel uit van de cursus Nuttige toepassingen voor administratieve ondersteuning bij organisaties.

Bekijk hier de volledige en officiële planning.

Ingerichte module

  • Gegevens beheren

Deze module behoort tot de opleiding ICT en administratie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Abonneer je op deze website d.m.v. e-mail

    Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op deze website en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.