Praktische info

Inschrijvingsgeld

 • € 1,5/lestijd

Gratis voor:

 • cursisten die een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën;
 • asielzoekers die materiële hulp genieten;
 • gedetineerden;
 • cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen  die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk;
 • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven.

Verminderd inschrijvingsgeld mits afgifte van een correct attest voor:

 • cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk;
 • alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
  • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap blijkt;
  • De vrijstellingen voor mindervalide cursisten worden maar verleend tot aan de pensioengerechtigde leeftijd (65jaar)
 • alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in een CVO.

Toelatingsvoorwaarden

 • 16 jaar zijn uiterlijk op 31 december van het huidige jaar;
 • 15 jaar zijn en de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs gevolgd hebben.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

 • Abonneer je op deze website d.m.v. e-mail

  Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op deze website en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.